Daniel Wichiciel

Daniel Wichiciel

Nazywam się Daniel Wichiciel. Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Członkiem Instytutu Analizy Grupowej RASZTÓW, w którym odbyłem czteroletnie szkolenie terapeutyczne certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Od wielu lat współpracuję z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w Oddziale Dziennym dla osób z zaburzeniami depresyjno-lękowymi w IPiN w Warszawie, z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Fundacji Synapsis jak i z młodzieżą w Akademii Footballu. Współpracowałem również z fundacją Syntonia
w ramach projektu Czarne Fale, gdzie prowadziłem warsztaty edukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej dotyczące depresji.

Prowadzę terapię indywidualną i grupową w nurcie analitycznym.

Blog: O psychoterapii indywidualnej

Blog: O psychoterapii grupowej

Instagram @danielwichiciel