Oferta terapeutyczna

Czym jest psychoterapia?

Jest to wyjątkowe doświadczenie oraz niebywale interesująca i emocjonująca podróż.

Psychoterapia stwarza bezpieczną przestrzeń, w której psychoterapeuta towarzyszy pacjentowi w odkrywaniu i poznawaniu samego siebie. Wspiera go w myśleniu i lepszemu zrozumieniu przeżywanych uczuć i emocji, które nierozpoznane często stoją na przeszkodzie do samorealizacji i nawiązywania satysfakcjonujących relacji utrudniając tym samym dalszy rozwój.

Jednocześnie, psychoterapia umożliwia swobodne wyrażanie siebie oraz buduje poczucie samostanowienia w życiu codziennym z uwzględnieniem rzeczywistości w jakiej się żyje.

Oferta terapeutyczna

Czym jest psychoterapia online?

Psychoterapia online jest jedną z możliwości korzystania z psychoterapii indywidualnej.

Nie zawsze istnieje możliwość systematycznego uczestniczenia w procesie terapii. Częste wyjazdy, uciążliwe dojazdy, jak i przebywanie za granicą często uniemożliwiają efektywne korzystanie z psychoterapii.

W takie sytuacji psychoterapia przez Skype’a jest optymalnym rozwiązaniem.

Biorąc udział w takiej formie psychoterapii ważne jest stworzenie dla sobie odpowiednich warunków, tj.
jak najbardziej zbliżonych do “gabinetowych”, zapewniający komfort i intymność do swobodnej rozmowy.

Dla kogo jest przeznaczona?

Oferta terapeutyczna przeznaczona jest dla osób które:

• chcą nauczyć się budować głębsze i bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi osobami
• chcą lepiej rozumieć i wyrażać swoje myśli, uczucia i potrzeby
• przeżywają trudności w kontaktach z ludźmi
• czują, że nie realizują się w pełni w życiu zawodowym i osobistym
• zmagają się z niską samooceną i złym nastrojem
• czują się osamotnione

Blog: o psychoterapii indywidualnej

Blog: psychoterapii grupowej

Instagram @danielwichiciel