Psychoterapia grupowa Warszawa

Analityczna psychoterapia grupowa

Grupa pomaga w odkrywaniu i poznawaniu samego siebie. Wspiera w lepszemu zrozumieniu sposobu funkcjonowania i nawiązywania więzi z innymi ludźmi.

Poprzez wymianę doświadczeń i obserwację siebie na tle innych uczestników, pojawia się unikalna możliwość do spojrzenia w głąb siebie. Interakcje z uczestnikami grupy pozwalają w bezpiecznych warunkach doświadczyć i lepiej zrozumieć, co stoi na przeszkodzie do swobodnego i spontanicznego wyrażania samego siebie.

Grupa towarzyszy i pomaga w drodze do zwiększenia samoświadomości i dalszego rozwoju. Pomaga w odkrywaniu czynników utrudniających nawiązywanie satysfakcjonujących relacji.

Dla kogo jest przeznaczona?

Analiza grupowa przeznaczona jest dla osób które:

• chcą nauczyć się budować głębsze i bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi osobami
• chcą lepiej rozumieć i wyrażać swoje myśli, uczucia i potrzeby
• przeżywają trudności w kontaktach z ludźmi
• czują, że nie realizują się w pełni w życiu zawodowym i osobistym
• zmagają się z niską samooceną i złym nastrojem
• czują się osamotnione

Blog: O analitycznej psychoterapii grupowej

Instagram @danielwichiciel

Psychoterapia grupowa Warszawa

Psychoterapia grupowa Warszawa