Psychoterapia indywidualna Warszawa

Psychoterapia indywidualna

Jest to wyjątkowe doświadczenie oraz niebywale interesująca i emocjonująca podróż.

Psychoterapia stwarza bezpieczną przestrzeń, w której psychoterapeuta towarzyszy pacjentowi w odkrywaniu i poznawaniu samego siebie.

Terapia pomaga w myśleniu i lepszemu zrozumieniu przeżywanych uczuć i emocji, które nierozpoznane często stoją na przeszkodzie do samorealizacji i nawiązywania satysfakcjonujących relacji utrudniając tym samym dalszy rozwój.

Jednocześnie, umożliwia swobodne wyrażanie siebie oraz buduje poczucie samostanowienia
w życiu codziennym z uwzględnieniem rzeczywistości w jakiej się żyje.

Dla kogo jest przeznaczona?

Psychoterapia indywidualna przeznaczona jest dla osób które:

• chcą nauczyć się budować głębsze i bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi osobami
• chcą lepiej rozumieć i wyrażać swoje myśli, uczucia i potrzeby
• przeżywają trudności w kontaktach z ludźmi
• czują, że nie realizują się w pełni w życiu zawodowym i osobistym
• zmagają się z niską samooceną i złym nastrojem
• czują się osamotnione

Blog: o psychoterapii indywidualnej

Instagram @danielwichiciel

Psychoterapia indywidualna Warszawa

Psychoterapia indywidualna Warszawa