Psychoterapia Online

Psychoterapia Skype

Psychoterapia online jest jedną z możliwości korzystania z psychoterapii indywidualnej.

Nie zawsze istnieje możliwość systematycznego uczestniczenia w procesie terapii. Częste wyjazdy, uciążliwe dojazdy, jak i przebywanie za granicą często uniemożliwiają efektywne korzystanie z psychoterapii.

W takie sytuacji psychoterapia przez Skype’a jest optymalnym rozwiązaniem.

Biorąc udział w takiej formie psychoterapii ważne jest stworzenie dla sobie odpowiednich warunków, tj.
jak najbardziej zbliżonych do “gabinetowych”, zapewniający komfort i intymność do swobodnej rozmowy.

Jeżeli:

• mieszkasz za granicą
• często podróżujesz
• masz kłopot z dojazdem

lub z innych powodów nie możesz korzystasz psychoterapii “na żywo” zapraszam do zapisów.

Czym jest psychoterapia online?

Jest to wyjątkowe doświadczenie oraz niebywale interesująca i emocjonująca podróż.

Psychoterapia stwarza bezpieczną przestrzeń, w której psychoterapeuta towarzyszy pacjentowi w odkrywaniu i poznawaniu samego siebie.

Terapia pomaga w myśleniu i lepszemu zrozumieniu przeżywanych uczuć i emocji, które nierozpoznane często stoją na przeszkodzie do samorealizacji i nawiązywania satysfakcjonujących relacji utrudniając tym samym dalszy rozwój.

Jednocześnie, umożliwia swobodne wyrażanie siebie oraz buduje poczucie samostanowienia
w życiu codziennym z uwzględnieniem rzeczywistości w jakiej się żyje.

SKYPE: Daniel Wichiciel

Blog: o psychoterapii indywidualnej

Instagram @danielwichiciel

Psychoterapia online